Aktiviteter

Årets generalforsamlinger i de respektive kredse er ved at være planlagte. Se mere under din kreds.

FMFs 129. Delegeretmøde er i år fastsat til den 6. oktober 2018 i Odense.