Efteruddannelse

 


Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Danske Mejeristers Fagforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund) inden for mejeriindustrien og har til formål at beskæftige sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for, i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse.

 

Mejerikonferencer i regi af Society of Dairy Technology, Irland

 Et nyt samarbejde mellem the Society of Dairy Technology og mejeriorganisationerne, der administreres af Mælkeritidendes sekretariat, åbner op for, at danske mejerifolk kan deltage i konferencer til medlemspris. Endvidere får medlemmer adgang til stor database med videnskabelige mejeriartikler. Pt. ligger kalenderen for SDT's arrangementer på www.mejeritekniskselskab.dk

Projektlederuddannelse, teamudvikling og konflikthåndtering

Foreningen af mejeriledere og funktionærer samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser.  

Det betyder, at man som medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelse. Uddannelsen kører typisk to gange pr. år i hhv. København og Aarhus. Kurset varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback. Læs mere om Promentums projektlederuddannelse på deres hjemmeside.

Promentum udbyder også kurser i blandt andet teamudvikling og konflikthåndtering. Læs om Promentums kurser på deres hjemmeside, og husk at angive dit medlemskab af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, når du tilmelder dig. Ring til Tina Holm på telefon 40 40 06 05 og få oplyst din særpris som medlem.

 

AEDIL
AEDIL er forkortelsen for ” Association of European Dairy Industry Learning”, og betegnelsen dækker over et tværeuropæisk samarbejde mellem 13 medlemslande, hvorfra en række faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, virksomheder, uddannelsesorganisationer m.m. på mejeriområdet deltager. AEDILs formål er at udbyde korte efteruddannelseskurser i medlemslandene, varetage uddelingen af Mejeripas til alle nyuddannede mejerister, medvirke til øget mobilitet for mejeriuddannede inden for medlemslandene og ikke mindst erfaringsudveksle på uddannelsesområdet. I Danmark er Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejerifagets FællesUdvalg medlemmer af AEDIL. Derudover deltager repræsentanter fra Kold College og Arla Foods. Læs mere på www.aedil.org.

Danmarks Mejeritekniske Selskab
I regi af DSM bliver der jævnligt udbudt arrangementer/aktiviteter for medlemmerne. Læs mere på hjemmesidenwww.mejeritekniskselskab.dk


International Food Contest (IFC)
En årlig begivenhed i starten af november, hvor ikke kun danske men også nordiske mejeriprodukter dyster om guld, sølv og bronze samt de eftertragtede ærespræmier. Samtidig er dagene lærerige for mejerifolk til at lære om de forskellige mejeriprodukter og få en snak med hinanden.
Se mere på www.foodcontest.dk, hvor også årets præmielister kan findes. 

 Kurser i FTF-regi

Under FTF findes der en del relevante lederuddannelser.
Se mere her.