Fonde og legater

Foreningen af mejeriledere og funktionærer administrerer to fonde, hvorfra der kan søges støtte til uddannelse, studierejser mv.

Foreningen af mejeriledere og funktionærers Hjælpefond

Fonden blev oprettet 1. april 1993 og har en kapital på ca. 3,6 mio kr. Fondens formål er at yde støtte til medlemmer og tidligere medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, disses enker og børn. Støtte kan ydes efter bestyrelsens afgørelse og kan ydes som supplement til pension og lignende, til uddannelse og som hjælp til ferieophold eller lignende formål. Der foretages løbende udlodning. Ansøgningsskema

Foreningen af mejeriledere og funktionærers Jubilæumsfond

Fonden blev oprettet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 1987 og har en kapital på ca. 700.000 kr. Fondens formål er at yde støtte til videreuddannelse herunder studierejser, kongresdeltagelse mv. såvel i Danmark som i udlandet. Støtte tildeles fortrinsvis medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Unge dygtige mejerister og andre entusiastiske mejerifolk kan desuden efter ansøgning tilgodeses, ligesom grupper som samlet søger støtte til mejerifaglige studierejser til udlandet, og hvor medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer udgør en væsentlig del af deltagergruppen, kan betænkes ved udlodning. Udlodning foretages løbende. Ansøgningsskema