Lønforhandling

Foreningen af mejeriledere og funktionærer har udviklet nogle værktøjer, som du kan bruge i forbindelse med lønforhandling.

Guide til lønforhandling Lønudvikling og lønniveau
Guiden kan du støtte dig til under forberedelse til lønforhandlingen. Selvom der er lang tid til du skal forhandle, kan det anbefales, at du sætter dig ind i de processer som styrer lønforhandling og løndannelse, for forhandling foregår langt fra kun ved forhandlingsbordet én gang om året. Der forhandles faktisk hver dag! Detter er ikke en egentlig lønstatistik, men et værktøj som du kan støtte dig til, når du skal finde ud af, hvad dit lønkrav skal være og evt. om du ligger på det rette lønniveau. Værktøjet opdateres kvartalsvis, når der foreligger nye løncifre fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening.

 (DCM TEST GEM)