Medlemsservice

Husk at meddele os, hvis du flytter eller får ny titel/nyt arbejde. Flytter du til en anden del af landet, skal du flytte kreds. Du kan give os besked ved at udfylde og fremsende en overflytningsblanket

Kontingent(Aktuelle satser)
Kontingentet er sammensat af hhv. kontingent til hovedforeningen og til den landsdelskreds, hvor man hører til. Som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening ansat i en produktionsvirksomhed indenfor mejeribruget eller i Mejeriforeningen, har man mulighed for at søge om dobbeltmedlemskab til nedsat kontingent i begge foreninger.

Mælkeritidende i onlineversion
Som kontingentfrit medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer har man mulighed for at få adgang til de nyeste numre af foreningens medlemsblad ved at være logget ind. Nyest nr. af bladet.

Mejeribrugets Årbog 2016
Næste års udgave er på trapperne og kan bestilles til levering i løbet af november. 

Bestillingsblanket

 

 

Dansk pension i udlandet 

Har man boet og arbejdet i udlandet indtil pensionsalderen, gælder der særlige regler for oparbejdelse af retten til folkepension. 
Læs mere her.