66 12 40 25

[email protected]

Mejerifagligt kursuskatalog

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) og Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) har aftalt at udarbejde og vedligeholde et katalog, som samler de relevante muligheder for efteruddannelse. Årets katalog er ligesom tidligere direkte rettet til mejeriindustriens og de relaterede branchers nøglepersoner og specialister.

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Danske Mejeristers Fagforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund) inden for mejeriindustrien og har til formål at beskæftige sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for, i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse.

Projektlederuddannelse

Foreningen af mejeriledere og funktionærer samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Det betyder, at man som medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelse. Uddannelsen kører typisk to gange pr. år i hhv. København og Aarhus. Kurset varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback. Læs mere om Promentums projektlederuddannelse på deres hjemmeside. Promentum udbyder også kurser i blandt andet teamudvikling og konflikthåndtering. Læs om Promentums kurser på deres hjemmeside, og husk at angive dit medlemskab af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, når du tilmelder dig. Ring til Alexander H. Steffen på telefon 31 61 60 26 og få oplyst din særpris som medlem.

AEDIL

AEDIL er forkortelsen for ” Association of European Dairy Industry Learning”, og betegnelsen dækker over et tværeuropæisk samarbejde mellem 13 medlemslande, hvorfra en række faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, virksomheder, uddannelsesorganisationer m.m. på mejeriområdet deltager. AEDILs formål er at udbyde korte efteruddannelseskurser i medlemslandene, varetage uddelingen af Mejeripas til alle nyuddannede mejerister, medvirke til øget mobilitet for mejeriuddannede inden for medlemslandene og ikke mindst erfaringsudveksle på uddannelsesområdet. I Danmark er Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejerifagets FællesUdvalg medlemmer af AEDIL. Derudover deltager repræsentanter fra Kold College og Arla Foods. Læs mere på www.aedil.org.