66 12 40 25

[email protected]

Krænkelser på arbejdspladsen, herunder mobning og seksuel chikane har alvorlige menneskelige omkostninger og negativ indflydelse på samarbejdet og produktiviteten.

Hvad er krænkende handlinger?
Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer omfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og at undlade at handle.

Mejeribrugets Samarbejdsforum
Mejeribrugets Samarbejdsforum administrerer Samarbejdsaftalen på mejeribrugets område og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg i alle samarbejdsspørgsmål. For at få større fokus på krænkende handlinger i mejeribranchen kobles konsulenterne i fremtiden på mejerier med behov for at styrke den forebyggende indsats.

Læs her vores artikel om dette.