66 12 40 25

[email protected]

Udmeldelse

Hvis du ønsker at blive udmeldt af FMF, bedes du udfylde nedenstående formular.

Vi vil dog gerne høre din begrundelse for din udmeldelse, så vi kan gøre det bedre fremover.

I følge vedtægter kan alm. udmeldelse ske med minimum 3 måneders varsel frem til 31. marts.