66 12 40 25

[email protected]

 

 

Landsdelskredse

 

 

Foreningen er desuden inddelt i 6 lokalkredse med hver sin bestyrelse. 
Landsdelskredsenes medlemmer er hovedforeningens aktive, passive og kontingentfrie medlemmer i de pågældende områder. I kredsene finder der en række aktiviteter sted, herunder regelmæssige produktudstillinger, studierejser, foredragsvirksomhed og forskellige sociale arrangementer.

I forbindelse med optagelse i foreningen bliver man tilknyttet den kreds, hvor man enten har bopæl eller hvor ens arbejdsgiver har adresse. Sker der en ændring senere hen, hvor man skifter arbejdsplads eller flytter til en anden landsdel, kan man skifte kreds ved henvendelse til sekretariatet.

Find din kreds på kortet.