66 12 40 25

[email protected]

 

 

Overenskomst

 

 

Er du, som medlem af FMF, ansat på et produktionssted, en terminal, et pilot plant, et distributions- eller kørselscentersite på et mejeri/i en virksomhed, som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og er du i en stilling som ledende funktionær, dvs. at du har ansvar for ledelse, drift, personale og/eller projekter, så har du med stor sandsynlighed mulighed for en overenskomstansættelse.
Vi hjælper dig dog gerne, hvis der opstår problemer i forbindelse med at få udarbejdet en ny kontrakt. For øvrige medlemmer gælder som udgangspunkt funktionærloven.