66 12 40 25

[email protected]

 

 

Er jeg berettiget til en

overenskomstansættelse

 

 

Forudsætning for overenskomstansættelse
Du skal være ansat på et produktionssted, en terminal, et pilot plant, et distributions- eller kørselscentresite på et mejeri/i en virksomhed, som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
Se medlemslisten her

Din stilling skal være ledende funktionær dvs. at du skal være ansvarlig for ledelse, drift, personale og/eller projekter. Du behøver ikke have et direkte personaleansvar, men kan f.eks. være projektleder eller på anden måde have en central funktion i ledelsesgruppen. FMF hjælper gerne med afklaring i tvivlstilfælde.

Muligheder på centrale funktioner i Arla Foods – AMBA og AFI
Rammen er overordnet, at de gode overenskomstmuligheder, som ledere og rigtigt mange specialister på sites har haft mulighed for i mange år, er blevet udvidet, således at mejerister, mejeriteknikere/teknologer og mejeriingeniører på centrale funktioner i Arla Foods og Arla Foods Ingredients under visse betingelser kan opnå samme mulighed. De centrale funktioner er som udgangspunkt virksomhedens kontorer og udviklingsfaciliteter (Skejby, Sønderhøj og Carlsbergbyen). Betingelserne herfor er først og fremmest, at  man skal have ansvaret for ledelse, drift, personale og/eller projekter og arbejde med opgaver rettet ud mod sites.
Et såkaldt 'Roadmap' er under udarbejdelse og vil blive lagt op snarest.


Kontakt os for en afklaring, om du kan blive overenskomstansat.

Eksempler på stillingsbetegnelser hos Arla Foods som giver adgang til overenskomstansættelse:

Maintenance/Engineering Manager

Maintenance/Engineering Team Leader

Production/Packaging – Team Leader

Production/Packaging Operations Engineer

Transport Team Leader

Warehouse Team Leader

QEHS Site Team Leader

Site Quality Coordinator - Senior

Ledere af rensningsanlæg

Listen er vejledende og andre stillinger kan være aktuelle, ligesom stillingsbetegnelserne er forskellige på forskellige mejerier. Hvis du kan genkende din stillingsbetegnelse i ovenstående liste eller har du en stillingsbetegnelse, som du mener er sammenlignelig med ovenstående, er du med al sandsynlighed berettiget til en overenskomstansættelse. Er du i tvivl, hjælper vi som nævnt meget gerne med en afklaring.
Der er mange fordele ved en overenskomstansættelse. Se de væsentligste her