66 12 40 25

[email protected]

Bliv medlem

På blanketten er der også mulighed for at søge om overflytning til FTFa, som er den a-kasse foreningen samarbejder med. Når/hvis du melder dig ind i FTFa som a-kasse, vil du automatisk blive udmeldt af din nuværende a-kasse, idet a-kasserne samarbejder om overflytning af medlemmer, således at man ikke risikerer at være uden a-kasse-dækning i forbindelse med et skifte. Du må derfor IKKE melde dig ud af din nuværende a-kasse, det går automatisk.

Her får du


• Et aktivt og mejerifagligt netværk
• Fag- og branchespecifik juridisk bistand og rådgivning
• Branchespecifikke og aktuelle nyheder
• Adgang til foreningens feriehus “Mejeristhuset”, der ligger i naturskønne omgivelser tæt på Råbjerg Mile i Kandestederne syd for Skagen
• Overenskomst og pensionsordning (ja tak til 18% i pension)

HVAD HAR VI PÅ HYLDERNE

Strakshylden
(Fra din første dag som medlem i FMF)
• Mælkeritidende + Update
• Rådgivning og advokatbistand
• Aktiviteter i FMF & landsdelskredsene
• Forbrugsforeningskort (rabatkort)
• Lavt kontingent (husk fradraget!)
• Mejeristhuset (feriehus)
• Forsikring

Krisehylden
(Hjælp i relation til job og ansættelse)
• Advokatbistand
• Juridisk rådgivning
• Rådgivning ifm. jobsøgning, løn m.m.
• Sundhedsordning
• Socialrådgiverordning
• Arbejdsskadeordning
Udviklingshylden
(Hvis du vil udvikle kompetencer og netværk)
• Studietur
• Faglige netværk & aktiviteter
• Konferencer/opkvalificering
• Kredsudstillinger
• Faglige artikler
• International Food Contest
• Legatstøtte til kompetenceudvikling

Overenskomsthylden
(Hvis din stilling og virksomhed er omfattet)
• God, aldersprogressiv pensionsordning
• God forsikringspakke og sundhedsordning
• Frihed med løn og pension under barsel og omsorgsdag
• Ret til 2 årlige kursusdage
• Forlænget opsigelsesvarsel
• 5 feriefridage + 24/12-31/12 og 5/6 (½ fridag)

Medlemmerne

Hovedparten af FMFs aktive medlemmer er pr. tradition faguddannede mejerister/mejeriteknikere/procesteknologer af uddannelse, men et stigende antal personer med andre relevante uddannelser fra tilknyttede erhverv og serviceindustri har gennem de senere år søgt tilknytning til foreningen som medlemmer.
Eksempelvis marketing-, økonomi-, salgs-, transport-, logistik- og laboratoriepersonale mv. Er du således beskæftiget med ledelsesfunktioner ved et mejeri eller i en virksomhed med tilknytning hertil, har du mulighed for at blive medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

HUSK udmeldelse af din nuværende fagforening

Foreningen af mejeriledere og funktionærer må imidlertid ikke overflytte dig/melde dig ud af din faglige organisation, hvilket betyder, at du selv skal foretage denne udmeldelse, med mindre din fagforening og a-kasse er integreret og udmeldelsen derfor sker automatisk, når/hvis du skifter a-kasse.

Mejeriingeniører

For medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening er der mulighed for at søge om optagelse som dobbeltmedlem til nedsat kontingent i begge foreninger. Betingelsen for et sådan medlemskab er, at medlemmet er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen.
Ansøgningsblanket