66 12 40 25

[email protected]

Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF)

FMF er en over 130 år gammel sammenslutning af primært teknisk lederpersonale i dansk mejeriindustri. Foreningen optager både aktive medlemmer samt virksomheder, der har interesse for foreningens arbejde. Som aktivt medlem kan optages personer, der er beskæftiget med ledelsesfunktioner ved et mejeri eller i virksomheder med tilknytning hertil. Foreningen af mejeriledere og funktionærers højeste myndighed er delegeretmødet.

Det ordinære delegeretmøde afholdes hvert år i oktober/november, hvor der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen. I forbindelse med 133. delegeretmøde blev der udarbejdet et foreningsskrift som et supplement til beretningen.

Foreningsskrift 2022-2023
Foreningsskrift 2021-22
Bestyrelsens beretning for det 132. delegeretmøde kan læses her.

Hovedbestyrelsen på 9 personer er sammensat af de 6 kredsformænd og 3 delegeretvalgte medlemmer.

Den nuværende formand er Søren Jensen, der kan kontaktes på [email protected] .
Foreningen er desuden repræsenteret i relevante udvalg og bestyrelser, der er til gavn for medlemmerne.

Klik for oversigt

Til ledelse af foreningens faglige forretninger vælger hovedbestyrelsen en sekretær, der tillige kan være redaktør eller medredaktør af Mejerimedier.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer er på LinkedIn, hvor du er velkommen til at følge os.