66 12 40 25

[email protected]

 

Historisk arkiv

Foreningen har blikket rettet mod fremtiden og fokus på udvikling, men med mere end 130 år på bagen og med dybe rødder i dansk mejeribrug, så må historien ikke glemmes. Sekretariatet har taget første skridt mod at digitaliser historisk materiale, som kan være interessant for alle. Mere historie kan og vil følge i takt med, at det findes frem og kan uploades.

Jubilæumstidsskrifter

Sekretariatet har været i arkiverne og fundet nogle gamle jubilæumstidsskrifter frem. God læselyst

Forside-MT 20-2012 TEMA FMF 125 år

125 års jubilæum

Forside-MT21-1987 FMF-100år

100 års jubilæum

Forside-MT12-1998-FMFkreds 25år

Landsdelskredse 25 års jubilæum

Historiske mejeribøger

Her vil der blive uploadet historiske mejeribøger. 

Forside-jubilæumsbog

100 års jubilæumsbog

Andre historiske udgivelser

Mælkeritidende uploader løbende historiske artikler, så de er tilgængelige for alle. Herunder er et udpluk, som vi vil fremhæve. Mælkeritidende har endvidere samlet op på billeder af mejerier, hvor bygningerne fortsat er intakte. Danmark havde for små 100 år siden knap 2000 aktive mejerianlæg rundt i kongeriget. Dette tal er skrumpet til under 100 aktive mejerianlæg i dag, hvoraf Arla Foods ejer knap halvdelen.

Forside-Buch

Buch Kristensen artikler og artikelserier

forside web

Maltha Rasmussens erindringer

1994

Artikler fra 1994

1995

Artikler fra 1995

1996

Artikler fra 1996

1997

1997

Det gamle Mejeri-web

Mejeribilleder

Formænd

Formænd

Sider fra Mit Mejeriliv

Mit Mejeriliv - Chr. Møller

Delegeretmøder

Delegeretmøderne er foreningens højeste myndighed. De bliver som udgangspunkt afholdt hvert år i efteråret med delegerede fra hver enkelte landsdelskredse, Hovedbestyrelsen samt inviterede gæster. De senere år har møderne været udvidet til at omfatte et heldags arrangement, hvor mødedeltagerne har mulighed for at have en ledsager med til middagen om aftenen.
Frem til 2015 blev årets beretning gengivet i Mælkeritidende, som kan findes elektronisk på maelkeritidende.dk, dog kun tilbage til 2006.