66 12 40 25

[email protected]

Din pensionsordning

Gå til oversigt

 • Som en del af dit medlemskab af Foreningen af mejeriledere og funktionærer får du en pensionsordning i AP Pension, hvis du er overenskomstansat i henhold til foreningens overenskomst.

  Det betyder, at du bliver omfattet af en pensionsordning, som indeholder en opsparing til pension og forsikringer, der er med til at sikre dig og din familie økonomisk i tilfælde af erhvervsevnetab, kritisk sygdom og dødsfald.

  Forudsætningen for at blive omfattet af disse forsikringsdækninger er, at du opfylder visse helbredsmæssige krav.

  Nedenstående er et kort overblik, hvor du kan du se de aktuelle satser, basisdækninger samt virkemåder i den pensionsordning, som du som udgangspunkt bliver omfattet af i den nye pensionsaftale med AP Pension. Satser og dækninger kan efterfølgende ændres. Du kan altid se de gældende satser, dækninger, virkemåder samt skatteregler ved ind- og udbetaling på AP Pensions kundeportal appension.dk/minpension.

  • Hvad sker der når du indtræder i ordningen ?

   Når vi modtager den første indbetaling fra din arbejdsgiver, opretter vi din nye pensionsordning, og du modtager et velkomstbrev, hvorefter du kan logge ind på AP […]

   Læs mere...
  • Indbetaling

   Obligatorisk indbetaling   Arbejdsgiver   Medarbejder Under 40 år  10,66 % af løn   2,33 % af løn Mellem 40 og 50 år  12,00 % af […]

   Læs mere...
  • Opsparing

   Opsparingsformer Du kan placere dine indbetalinger på en aldersopsparing, en ratepension og/eller en livsvarig livrentepension. En aldersopsparing bliver udbetalt som engangsbeløb, medmindre du vælger at få […]

   Læs mere...
  • Hvornår kan du få udbetaling?

   Du har mulighed for at starte udbetalingerne tre år før din folkepensionsalder, hvis du vælger at gå på pension her. Har du en pensionsopsparing fra tidligere, […]

   Læs mere...
  • Forsikringspakken

   Generelt er forudsætningen for at blive omfattet af nedenstående forsikringsdækninger, at du opfylder visse helbredsmæssige krav. Gør du dét, gælder følgende: Du har dine forsikringsdækninger, indtil […]

   Læs mere...
  • Overblik over dækninger

   Forsikringsdækninger Basisdækninger Dækningsramme Tab af erhvervsevne 1) Månedlig udbetaling Lønskala, som betyder, at du sammen med offentlige ydelser vil du være dækket med minimum 70% af […]

   Læs mere...
  • Ulykkesforsikring

   Heltidsulykkesforsikring ved méngrad på minimum 5 %Forsikringssummen er tre gange årsløn, dog maksimum 3.000.000 kr. ved 100 % méngrad.

   Læs mere...
  • Sundhed/AP Care

   Få bedre trivsel med AP Care Hvis du mistrives mentalt eller fysisk, kan du få hjælp og rådgivning af AP Pensions helbredsvejledere i AP Care. I […]

   Læs mere...
  • Investering

   Du kan vælge mellem nedenstående investeringsmuligheder dog maksimum 33,33 % i eksterne fonde. Indbetalingerne til din pensionsopsparing vil som udgangspunkt blive placeret i livscyklusprodukter med 50 […]

   Læs mere...
  • Omkostninger (satser i 2021)

   Betaling for administration og service Du betaler 1 procent af din månedlige indbetaling. Dog maksimalt 1.000 kr. om året. Beløbet trækkes fra din opsparing.   Pensionsordning […]

   Læs mere...
 • Kontaktoplysninger AP Pension

   

  Kundecentret

  Telefon: 3916 5000

  Åbningstider: 08.00-17.00

  E-mail: [email protected]

Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.