66 12 40 25

[email protected]

I henhold til bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende er reglen følgende:

Uddannelsessøgende er som sådan ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Den uddannelsessøgende er dog sikret efter arbejdsskadesikringsloven, hvis han/hun deltager i SU-berettiget praktik som led i uddannelsen. I dette tilfælde er praktikværten sikringspligtig arbejdsgiver, og praktikanten vil altså være dækket af dennes arbejdsskadeforsikring. 

Dvs. at eftersom man som mejeriteknologstuderende er berettiget til SU under praktikken, skal din arbejdsgiver/praktikvirksomhed tegne en arbejdsskadeforsikring for den studerende.