66 12 40 25

[email protected]

 

 

Dine O-timer

 

 


Fra 2021 gælder det, at der automatisk sker en udbetaling af overskydende dage eller timer, hvis der pr. 1. maj henstår mere end 5 feriefridag på fridagskontoen. Vi opfordrer til, at man holder øje med sin lønseddel i maj, om dette også sker.

For øvrige ikke overenskomstansatte i bl. a. Arla Foods gælder, at hvis du intet gør, så bortfalder timer ud over 37 timer pr. 1. maj, uden at du kompenseres.