Forsikringer

Tegn forsikringer i Mejeriliv for dig og dine nærmeste til fordelagtige priser......

 

Begæring om ulykkesforsikring via Mejeriliv kan findes på www.optima-gruppen.dk under fanen "gruppeaftaler".


Kritiske sygdomme
 

De medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som gør brug af den pensionsaftale foreningen har med AP Pension, er omfattet af nogle ændringer i forsikring vedr. kritisk sygdom.  Forsikringen vedr. kritiske sygdomme er en del af gruppelivsaftalen, og ændringerne betyder i korte træk at der fremover er 26 mod før 14 sygdomme som er omfattet. Der er samtidig indført terminaldækning, som omfatter alle livstruende sygdomme, hvor levetiden ikke overstiger 12 mdr. og endeligt er der foretaget visse andre justeringer i forsikringsbetingelserne.  Forsikringsbetingelserne fremgår på AP Pensions APnetlink.dk, hvor man kan logge sig på at læse sine egne forsikringsbetingelser. Derudover findes et 2 siders faktaark, som angiver alle ændringer i før/nu form . Faktaark

Sundhedsordning – tværfaglig behandling og den telefoniske sundhedslinje 

For foreningens medlemmer, der er omfattet af overenskomsten indgået mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er der indgået en aftale om sundhedsordning dvs. tværfaglig behandling og mulighed for telefonisk sundhedsrådgivning hos PensionDanmark.

Ordningen giver dig adgang til hurtig behandling af skader i muskler, led eller sener. Tilbuddet er i form af fysioterapi, massage, zoneterapi eller kiropraktik. Du kan få behandling for såvel skader opstået i fritiden (nyt fra 1. september 2013) som i arbejdstiden.

Behandlingerne udføres af kvalificerede og professionelle behandlere på 120 sundhedscentre, som ligger over hele landet.

Telefonisk sundhedsrådgivning

Ordningen består af: krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning og vejledning om muligheder og regler i det offentlige sundhedssystem.

Du kan bestille tid til behandling på telefon 70 10 08 06. Du kan finde inspiration til øvelser, som forebygger skader i led, muskler og sener her.