Løn og arbejde

Løn og lønforhandling
Foreningen af mejeriledere og funktionærer har udviklet nogle værktøjer, som du kan bruge i forbindelse med lønforhandling:

Guide til lønforhandling

- som du kan støtte dig til under forberedelse til lønforhandlingen. Selv om der er lang tid til du skal forhandle, kan det anbefales at du sætter dig ind i de processer som styrer lønforhandling og løndannelse, for forhandling foregår langt fra kun ved forhandlingsbordet én gang om året. Der forhandles faktisk hver dag!

 

Lønudvikling og lønniveau

-som du kan støtte dig til, når du skal finde ud af hvad dit lønkrav skal være og evt. om du ligger på det rette lønniveau. Værktøjet opdateres kvartalsvis, når der foreligger nye løncifre fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening.

Lønstatistik 2017
I efteråret 2017 blev der udarbejdet en lønstatistik for foreningens medlemmer. 

Overenskomster Juridisk bistand Arbejdsskader/socialrådgivning

For funktionærer (herefter benævnt ledere), der efter nærmere afstukne rammer er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på det enkelte mejeri eller produktionsanlæg har foreningen tegnet overenskomst med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 
Se gældende overenskomst her. 

For øvrige medlemmer gælder som udgangspunkt funktionærloven.(Engelsk udgave)

Som medlem kan man få hjælp til advokat i forbindelse med uoverensstemmelser med sin arbejdsplads. Læs reglerne for juridisk bistand her.

 

Kommer man ud for en arbejdsskade og har brug for hjælp i den henseende, er foreningen tilknyttet en arbejdsskadesordning gennem FTF.

Ligeledes er der mulighed for at konsultere en socialrådgiver.
Kontakt sekretariatet for nærmere information.

 

På job i udlandet
Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der kan gives klare svar. Denne folder er udarbejdet som guideline – både i forhold til konkret information og som huskeliste, så man får tænkt over relevante forhold i forbindelse med udlandsopholdet. 

Natarbejde
De ricisi som er forbundet med natarbejde kan mindskes. Læs mere her.