Overenskomst

Overenskomsten 2015-2018Ny overenskomst er forhandlet på plads og gælder fra 1. oktober 2015 og 3 år frem.

FMF havde på forhånd og med udgangspunkt i forårets temamøde med kredsbestyrelserne samt løbende opsamling af input fra medlemmerne, fremsendt en række forhandlingstemaer til MA/DI. Disse blev på dagen suppleret med yderligere ændringsforslag fra begge parter. Forhandlingerne var generelt præget af den vanskelige situation, som mælkeproducenterne og dermed mejerierne befinder sig i lige nu, men vi er glade for at det lykkedes at blive enige om vilkårene for fornyelse af aftalen.Klik på billedet for at læse overenskomsten. 

Rekvirering af en trykt udgave kan ske ved henvendelse til sekretariatet.

 

 

For øvrige medlemmer gælder som udgangspunkt funktionærloven.(Engelsk udgave)