66 12 40 25

[email protected]

Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) har en pensionsaftale, som gælder for alle overenskomstansatte medlemmer.

Ansættelse i henhold til overenskomsten
Du har mulighed for at få en kontrakt i henhold til overenskomsten og dermed være omfattet af pensionsordningen, hvis du er medlem af foreningen og ansat på driftssteder – herunder terminaler, distributions- og kørselscentre på virksomheder, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Du skal desuden være ansat i en stilling, hvor du er ansvarlig for ledelse, drift, personale og/eller projekter.  

Da din arbejdsgiver ikke kender til dine medlemsforhold, skal du selv oplyse virksomheden om, at du er medlem af FMF og ønsker en kontrakt i henhold til overenskomsten. Virksomheden vil herefter udarbejde en sådan kontrakt til dig, hvis du er inden for overenskomstens dækningsområde.

AP Pension
Vi samarbejder med AP Pension, som varetager vores medlemmers pensionsordning.