66 12 40 25

[email protected]

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Fra den 1. januar til den 30. juni 2022 vil det igen være muligt for medlemmer af efterlønsordningen at få udbetalt deres bidrag uden at betale skat af beløbet. Der har et par gange tidligere være åbnet for denne mulighed, og nu har regeringen igen åbnet for denne mulighed. Man ansøger om udbetaling via sin a-kasse – hvilket for FMF-medlemmers vedkommende i stor udstrækning er FTFa. Andre – med anden a-kasse søger naturligvis der, hvor man er medlem.

Når man skal træffe beslutningen om evt. udbetaling, skal man være opmærksom på konsekvenserne ved udmeldelse af ordningen, der er nemlig nogle muligheder, som man umiddelbart mister:

  • Man vil ikke kunne gå på efterløn. Har man én gang meldt sig ud af efterlønsordningen, kan man ikke fortryde beslutningen.
  • Man vil ikke kunne optjene skattefri præmier. En præmie er en portion penge, man optjener, hvis man undlader at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde efter, at man har nået sin efterlønsalder. I 2022-tal udgør én skattefri præmie 13.933 kr. og man kan over tre år opnå 12 skattefrie præmier, hvis man er fuldtidsforsikret.
  • Retten til et seniorjob, som er en garantiordning, hvis man er ledig og mister retten til dagpenge inden for de sidste 5 år, før man når efterlønsalderen. Det er kommunen, som har pligt til at anvise et job på overenskomstmæssige vilkår.
  • Man mister retten til en fleksydelsesordning, som er aktuel, hvis man er visiteret til et fleksjob.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis man vælger at beholde sin efterlønsordning, så vil der ved aktivering af denne ske modregning af alle pensioner – også selvom disse ikke kommer til udbetaling (født efter 1. jan. 1956). Dette betyder, at man ved selv en beskeden pensionsopsparing vil opleve modregning og ved større pensioner, vil efterlønnen være meget lille.

Hvis man overvejer at udmelde sig af efterlønsordningen, anbefales det at søge rådgivning hos a-kassen. Foreningen af mejeriledere og funktionærer hjælper også gerne, men de specifikke beregninger skal foretages af a-kassen.

Link til FTF-a – udbetaling af efterløn 2022