Om FMF

Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF)
FMF er en over 125 år gammel sammenslutning af primært teknisk lederpersonale i dansk mejeriindustri. Foreningen optager både aktive medlemmer samt virksomheder, der har interesse for foreningens arbejde. Som aktivt medlem kan optages personer, der er beskæftiget med ledelsesfunktioner ved et mejeri eller i virksomheder med tilknytning hertil. Foreningen af mejeriledere og funktionærers højeste myndighed er delegeretmødet. 

Det ordinære delegeretmøde afholdes hvert år i oktober/november, hvor der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen. Bestyrelsens beretning for det 128. delegeretmøde kan læses her
Hovedbestyrelsen på 9 personer er sammensat af de 6 kredsformænd og 3 delegeretvalgte medlemmer.

Den nuværende formand er Søren Jensen, der kan kontaktes på soren.jensen[at]arlafoods[dot]com .
Foreningen er desuden repræsenteret i relevante udvalg og bestyrelser, der er til gavn for medlemmerne. Klik for oversigt

Til ledelse af foreningens faglige forretninger vælger hovedbestyrelsen en sekretær, der tillige kan være redaktør eller medredaktør af Mælkeritidende.

 Foreningen af mejeriledere og funktioænrer har etableret og vedligeholder en LinkedIngruppe for medlemmer. Formålet er at have et faælles samlings- og kommunikationsforum. Klik på logoet for at besøge gruppen og bliv medlem.